مهر ماه فرارسیده و شکوفه های شاه بلوط در روستای ویسرود شهرستان شفت به بار نشسته است و بومیان در حال برداشت این میوه خوشمزه و مقوی هستند.

به گزارش پایگاه خبری ورس به نقل از شفت نو ؛ مهر ماه فرارسیده و شکوفه های شاه بلوط در روستای ویسرود شهرستان شفت به بار نشسته است و بومیان در حال برداشت این میوه خوشمزه و مقوی هستند.

شاه‌بلوط یکی از گونه های ارزشمند جنگل هیرکانی (جنگلهای شمال ایران) است که مهمترین رویشگاه آن ویسرود و جنگل سیاه مزگی است.

میزان برداشت شاه بلوط در سال های اخیر به دلیل آفت سوختگی درختان کاهش یافته و سبب نگرانی بسیاری از مردم این منطقه شده است.

قرار است مهر ماه سال  آینده جشنواره شاه بلوط همزمان با برداشت این محصول برای اولین بار در روز شفت برگزار گردد.

تصاویر : صادق اسکندری