به گزارش پایگاه خبری ورس به نقل از روابط عمومی فرمانداری شفت محسنی فرماندار این شهرستان با همراهی احمدی شهردار شفت و روسای برخی ادارات با خانواده شهیدان احمری و جدیدی دیدار کردند.

به گزارش پایگاه خبری ورس به نقل از روابط عمومی فرمانداری شفت محسنی فرماندار این شهرستان با همراهی احمدی شهردار شفت و روسای برخی ادارات با خانواده شهیدان احمری و جدیدی دیدار کردند.