مدرسه راهنمایی شهید رجایی دهستان چوبر شهرستان شفت با حضور محمد علی نجفی استاندار و علی اکبر اوسط مقدم مدیر کل نوسازی مدارس گیلان به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه خبری ورس ،  مدرسه راهنمایی شهید رجایی دهستان چوبر شهرستان شفت با حضور محمد علی نجفی استاندار  و علی اکبر اوسط مقدم مدیر کل نوسازی مدارس گیلان  به بهره برداری رسید.

شایان ذکر است این مدرسه ی زیبا با مشارکت بنیاد برکت و همیاری مسوولین استانی ساخته شده است.