طبیعت سرسبز امامزاده ابراهیم شفت
طبیعت سرسبز امامزاده ابراهیم شفت

تصاویری از طبیعت زیبای امامزاده ابراهیم شفت که در فضای مجازی منتشر شده است.