تصاویری از طبیعت زیبای امامزاده ابراهیم شفت که در فضای مجازی منتشر شده است.