غروب زیبای خورشید در روستای آقاسید یعقوب شفت
غروب زیبای خورشید در روستای آقاسید یعقوب شفت

آقاسید یعقوب یکی از روستاهای دهستان ملاسرای شفت است که در مجاورت جاده رشت به شفت قرار دارد.

تصاویری از روستای آقاسید یعقوب دهستان ملاسرای شفت

عکس : محمود عارفی پور