آقاسید یعقوب یکی از روستاهای دهستان ملاسرای شفت است که در مجاورت جاده رشت به شفت قرار دارد.

تصاویری از روستای آقاسید یعقوب دهستان ملاسرای شفت

عکس : محمود عارفی پور