امامزاده ابراهیم شفت به جز ساختمان های چوبی معروفش روی دیگری نیز دارد و آن جنگل و ییلاق اطراف آن است.

 

عکس : رضا قنبرپور