آسفالت روستای لاقان شفت / گزارش تصویری
آسفالت روستای لاقان شفت / گزارش تصویری

یک راه روستایی در لاقان شفت آسفالت شد

photo_2016-06-26_11-27-29 photo_2016-06-26_11-27-47 photo_2016-06-26_11-27-57