راهپیمایی با شکوه مردم شفت در ۲۲ بهمن / همه آمدند
راهپیمایی با شکوه مردم شفت در ۲۲ بهمن / همه آمدند

راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور گسترده مردم و مسوولین شهرستان شفت برگزار شد.

به گزاش پایگاه خبری ورس از شفت  ، راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور گسترده مردم و مسوولین این شهرستان برگزار شد.

IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۰۹۵۸۴۴ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۰۹۵۹۳۸ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۰۲۴ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۲۲۷ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۲۴۳ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۳۴۵ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۴۳۰ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۴۵۵ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۵۳۳ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۶۱۱ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۷۰۷ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۹۰۶ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۹۱۰ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۰۹۴۸ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۱۰۰۶ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۱۱۱۸ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۱۴۰۰ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۱۴۲۲ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۱۵۰۰ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۱۶۰۳ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۱۹۰۴ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۱۹۳۲ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۲۰۳۵ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۲۱۰۴ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۲۲۳۱ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۲۲۵۰ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۲۳۰۳ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۲۸۲۰ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۲۸۲۶ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۲۸۳۱ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۱۱۹۱۹ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۱۲۳۱۲ IMG_۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۱۴۳۴۴

ادامه تصاویر در حال آماده سازی است و به زودی در پایگاه خبری ورس منتشر می شود …