برف روستاهای کوهپایه ای شفت را سپیدپوش کرد
برف روستاهای کوهپایه ای شفت را سپیدپوش کرد

به گزارش ورس بارش برف صبح امروز بسیاری از روستاهای کوهپایه ای شفت را سپید پوش کرد.

به گزارش پایگاه خبری ورس از شفت ، صبح امروز بارش برف بسیاری از روستاهای کوهپایه ای این شهرستان را سپید پوش کرد. 

هواشناسی گیلان هوای شفت را برای فردا سه شنبه بارانی همراه با بارش برف پیش بینی کرده است . بر طبق این گزارش هوای این شهرستان در روز چهارشنبه این هفته نیمه ابری خواهد شد و در پایان هفته نیز این هوای نیمه ابری مهمان آسمان شفت خواهد بود.

تصاویر زیر مربوط به بارش برف امروز در روستاهای چوبر ، پلنگ پشت ، ویسرود و گیشم امامزاده ابراهیم شفت است.

450-ta IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۱۰۲۸ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۱۰۳۷ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۱۲۵۳ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۱۲۵۵ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۱۵۱۴ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۳۱۰۲ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۳۴۳۷ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۳۷۵۲ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۳۷۵۵ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۳۸۵۰ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۳۹۱۴ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۳۹۱۸ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۳۹۲۱ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۴۰۴۷ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۴۰۵۲ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۴۰۵۵ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۴۱۴۸ IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۲۴۱۵۱