قشم نماد توسعه ملی یا توسعه نیافتگی گیلان!
قشم نماد توسعه ملی یا توسعه نیافتگی گیلان!

جوان توانمند گیلانی که از بهره هوشی سرشاری برخوردار است اگر فرصت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در خانه و دیار خویش را داشته باشد ۱۷۰۰ کیلومتر از کاشانه خویش فاصله نمی گیرد.

396با خود اندیشیدم بالغ بر۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر شهروند توانمند گیلانی حدود ۲۰۰۰کیلومتر از خانه و موطن اصلی خویش فاصله گرفته و در این سرزمین لم یزرع گرد هم آمده اند تا چه کنند!آیا این کار به معنای فرار از بیکاریو مانداب بی شغلی می باشدیا برای ماجراجویی بدان جزیره رفته اند!قطعا با نگاهی به وضعیت اشتغال در استان گیلان و موانع جدی بر سر تولید که عمدتا به سیاستهای دولتها بر میگردد می توان تشخیص داد که یک جوان توانمند گیلانی که از بهره هوشی سرشاری برخوردار است اگر فرصت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در خانه و دیار خویش را داشته باشد ۱۷۰۰ کیلومتر از کاشانه خویش فاصله نمی گیرد.چرا که برخی در غربت از دنیا رفته اند و برخی نیز زمانی خبر درگذشت والدین خویش را شنیده ند که کار از کار گذشته بود.حال سوال بنده از مسئولین محترم استان این است مگر منطقه آزاد انزلی با منطقه آزاد قشم چه تفاوتی دارد که جوان گیلانی حاضر نیست در آنجا به تجارت بپردازد!

کمی بیندیشیم و خوب است به درد دل عزیزان گوش داده شود تا در تصمیم گیری ها  با توجه به شاخص های تاثیر گذار در جذب سرمایه گذار  برنامه ریزی نمائیم. به امید روزی که جوان گیلانی، جوان شفتی، جوان ماسالی، جوان فومنی، جوان شرقی و جوان غربی همه و همه دست به دست هم بدهند تا گیلان خویش را آباد کنیم و البته این محقق نخواهد شد مگر آنکه مسئولین محترم شرایط را فراهم آورند و فرهنگ سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار را ارتقاء داده و به سرمایه گذار به چشم یک نعمت نگاه کرده و قدردان آنانی باشیم که حتی یک بیکار را به شغلی آبرومند مشغول می دارند.

رضا جمشیدی چناری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان