شهردار شفت به دادگاه معرفی شد
شهردار شفت به دادگاه معرفی شد

در پی اخطارهای مکرر محیط زیست شفت به شهردار این شهر به دلیل توجه نکردن به جمع آوری پسماندها و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان شهردار شفت را به دادگاه معرفی کرد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت با بیان اینکه معرفی شهردار شفت به دادگاه در پی اخطارهای مکرر اداره محیط زیست و دادستان این شهرستان و توجه نکردن وی به اخطارها بوده است افزود: شهردار شفت به دلیل بی توجهی به جمع آوری پسماندها ، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و  انباشت زباله و ضایعات و تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست به دادگاه معرفی شده است.

علی فرهی تکرمی افزود: متاسفانه علی رغم تذکرات پی در پی و ارسال اخطاریه از طرف این اداره و  دادستان شهرستان، شهردار شهر شفت و مجموعه شهرداری توجهی به ساماندهی وضعیت زباله در این شهرستان نداشته و اقدامی برای مدیریت پسماند صورت نداده اند.

وی با بیان اینکه بی توجهی مجموعه شهرداری سبب افزایش خطر زیست محیطی و بهداشتی برای شهروندان شفتی شده است افرود: اداره محیط زیست بنا بر وظیفه خود، شهردار شهر شفت را به دادگاه معرفی کرده است.

SAM_2425SAM_2428SAM_2433SAM_2447