در پی اخطارهای مکرر محیط زیست شفت به شهردار این شهر به دلیل توجه نکردن به جمع آوری پسماندها و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان شهردار شفت را به دادگاه معرفی کرد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت با بیان اینکه معرفی شهردار شفت به دادگاه در پی اخطارهای مکرر اداره محیط زیست و دادستان این شهرستان و توجه نکردن وی به اخطارها بوده است افزود: شهردار شفت به دلیل بی توجهی به جمع آوری پسماندها ، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و  انباشت زباله و ضایعات و تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست به دادگاه معرفی شده است.

علی فرهی تکرمی افزود: متاسفانه علی رغم تذکرات پی در پی و ارسال اخطاریه از طرف این اداره و  دادستان شهرستان، شهردار شهر شفت و مجموعه شهرداری توجهی به ساماندهی وضعیت زباله در این شهرستان نداشته و اقدامی برای مدیریت پسماند صورت نداده اند.

وی با بیان اینکه بی توجهی مجموعه شهرداری سبب افزایش خطر زیست محیطی و بهداشتی برای شهروندان شفتی شده است افرود: اداره محیط زیست بنا بر وظیفه خود، شهردار شهر شفت را به دادگاه معرفی کرده است.

SAM_2425SAM_2428SAM_2433SAM_2447