نامهربانی با طبیعت زیبای گنجار شفت
نامهربانی با طبیعت زیبای گنجار شفت

نامهربانی با طبیعت گنجار سبب شده است این روزها زباله ها بیش از هر چیز دیگری در اینجا جلب توجه کند.

روستای گنجار در بخش جنوبی و در فاصله ۹ کیلومتری مرکز شهرستان شفت واقع شده است و یکی از روستاهای سرسبز بخش احمدسرگوراب محسوب می شود. گنجار از غرب تا شمال با رودخانه سیاهمزگی محصور است که از ییلاقات سیاهمزگی سرچشمه می گیرد.

حاشیه رودخانه سیاهمزگی که از گنجار می گذرد به دلیل برخورداری از فضای وسیع و سرسبز ، بسیاری از گردشگران را در روز طبیعت به این مکان می کشاند اما نامهربانی با طبیعت گنجار سبب شده است این روزها زباله ها بیش از هر چیز دیگری در اینجا جلب توجه کند.

موضوع ریختن زباله توسط گردشگران نیست ، موضوع تخلیه زباله ها توسط خودروهای باری است که شبانه و به دور از چشم مردم انجام می شود. تخلیه پراکنده این زباله ها  در نقاط مختلف حاشیه رودخانه سبب شده که دامنه این آلودگی به نزدیکی روستاهای همجوار مانند شالما نیز برسد.

هر چند پیگیری این موضوع با اداره محیط زیست شفت است اما اهالی می توانند با همکاری ماموران حفاظت محیط زیست زمینه به دام انداختن متخلفین را فراهم کنند و به داستان نامهرمانی با طبیعت در گنجار پایان دهند.

Image_011 Image_012 Image_013 Image_014 Image_015 Image_016 Image_001 Image_003 Image_004 Image_005 Image_006 Image_009 Image_010